Opakované platby za členství
v klubu Milovat a žít

Protože pro vás chceme vytvořit skvělé členství v klubu Milovat a žít a nezatěžovat vás každý měsíc fakturami a upomínkami, používáme pro úhradu členství opakované platby. Nemusíte hlídat nově došlé faktury a stále dokola vyplňovat platební údaje při jejich úhradě? Váše členství bude stále funkční, aniž byste museli hlídat expiraci tarifu. Opakované platby vás navíc k ničemu nezavazují, můžete je kdykoli ukončit.

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Prodejcem je společnost Love and Live s.r.o. se sídlem Mánesova 812/6, 120 00 Praha 2, IČO:05949653
 • Zákazníkem je osoba čerpající služby dodávané prodejcem.
 • Službou rozumíme členství v našem klubu Milovata žít (v ceně uvedené v objednávce nebo na vystavené faktuře).
 • Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strháváné z platební karty zákazníka.

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATEB ZA ČLENSTVÍ

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.
 • Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby. Dojde-li ke změně parametrů služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby a perioda platby).
 • 7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.
 • Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.
 • Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.
 • Zákazník může opakované platby kdykoli ukončit, a to buď přímo v administraci svého účtu FAPI, nebo kontaktováním zákaznické podpory prodejce (e-mailem na adrese info@intimnisplynuti.cz, nebo telefonicky na čísle +420 732 885 454).
 • Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti Stripe, Inc., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti Stripe, Inc. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Více informací Rozumím